maja 08, 2018

Regulamin Sprzedaży E-booków


Niniejszy regulamin określa zasady zakupu i warunki korzystania z e-booków w formacie PDF, oferowanych przez autora i wydawcę: Ewa Urbańska – Twoja Ostoja.


1. Przed zakupem e-booka, Kupujący zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Zakup e-booka oznacza akceptację postanowień Regulaminu.

2. Kupujący poprzez złożenie zamówienia wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych – adres e-mail - w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia.


3. Kupujący
poprzez akceptację regulaminu przyjmuje do wiadomości, że wszystkie płatne e-booki autora i wydawcy: Ewa Urbańska – Twoja Ostoja, są chronione prawami autorskimi. Ich kopiowanie, przetwarzanie i udostępnianie innym osobom będzie skutkować podjęciem odpowiednich kroków zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Kupujący może złożyć zamówienie poprzez:
- formularz na stronie www.twojaostoja.com

5. Kupujący zobowiązany jest podać adres e-mail, na który zostanie przesłany e-book.

6. E- book zostanie wysłany po wpłynięciu zapłaty na konto autora: Ewa Urbańska. W zależności od sposobu płatności i dni wolnych od pracy lub świątecznych, może nastąpić opóźnienie w dokonanych płatnościach.

7. Dostęp do danych osobowych Kupującego – adres e-mail – ma wyłącznie właściciel
witryny TwojaOstoja.com - Ewa Urbańska oraz właściciel platformy obsługującej system mailingowy.

8. Dane osobowe - adres e-mail - podany w związku ze złożeniem zamówienia na zakup płatnego e-booka zostanie wykorzystany wyłącznie w celu przesłania e-booka Kupującemu.Copyright © Twoja Ostoja , Blogger